Wat is mediation?

Voor alle denkbare conflicten is een vorm van mediation tussen partijen mogelijk. Mediation is niet verplicht, u komt vrijwillig. Het is belangrijk dat beide partijen de wens hebben om samen tot een oplossing te komen. U mag de mediation beëindigen als u er onderling niet meer uit wil komen. Vrijwilligheid betekent echter geen vrijblijvendheid, beide partijen spannen zich in om tijdens de mediation een positieve bijdrage aan de oplossing te leveren.

De aanpak van Panta Rhei Mediation

Wij hebben onze eigen visie op mediation ontwikkeld. De Panta Rhei methode onderscheidt zich op een aantal voor mediation cruciale punten. Panta Rhei is gespecialiseerd in relatie- en familiemediation, arbeidsmediation en conflictmanagement of conflictcoaching bij bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Als mediators dragen wij bij aan de mogelijkheid bij partijen om de problemen vanuit een ander perspectief te zien, en een beweging in te zetten die oplossingsgericht is.

Voordelen van mediation

Mediation kent voordelen boven andere vormen van geschiloplossing. De belangrijkste zijn:

  • snelheid (gemiddeld duurt een mediation 6 tot 10 uur in totaal);
  • beperking van de kosten;
  • toekomstgerichte benadering;
  • oplossing in eigen hand;
  • vertrouwelijkheid en beslotenheid;
  • duurzame maatwerkoplossing;
  • behoud van de relatie of zorgvuldige beëindiging van de relatie.

Hoe doen wij dat?

Panta Rhei Mediation heeft een duidelijke visie op wat mediation doet en wat het voor u kan betekenen.

1. Laagdrempelig
Er is altijd een eerste contact, een intake. Het is de eerste stap die u zet in de richting van de oplossing. Wanneer u een conflict hebt, is het prettig om op een ter zake kundige en duidelijke wijze te worden voorgelicht. Samen met ons gaat u bezien of mediation voor u de aangewezen weg is om tot een oplossing te komen. Alleen als u daar positief over bent, gaan we verder. Zo niet, dan is dat geen probleem. De eerste intake is vrijblijvend en kosteloos.

Aanmelden voor mediation kan telefonisch en/of via de mail door één van de partijen of door beide partijen. De mediator zal altijd navragen of er ook bereidheid tot mediation bij de andere partij is. In verband met het waarborgen van de onpartijdigheid van de mediator zal er inhoudelijk niet nader worden ingegaan op de aard van het conflict. Een korte conflictbeschrijving volstaat. Na een eerste (telefonisch) contact krijgen beide partijen middels de post of via de mail informatie opgestuurd over het verdere mediationtraject. Bij een zakelijk conflict maken wij vooraf duidelijke afspraken zodat voor alle betrokkenen bekend is wat de kosten zijn.

2. Flexibiliteit
Wij komen naar u toe. Panta Rhei Mediation werkt vanuit iedere mogelijke locatie die het beste past bij de situatie. Dat betekent dat we werken op een zo neutraal mogelijke en voor alle betrokkenen zo veilig mogelijke plek. Indien gewenst is het ook mogelijk de mediation buiten kantooruren te laten plaatsvinden. Daaraan zijn geen extra kosten verbonden. Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn voor ons sleutelbegrippen.

3. Kwaliteit
Bij Panta Rhei Mediation bent u in goede handen. Alle mediators zijn MFN-gecertificeerd. We kunnen waarborgen dat er gewerkt wordt conform de strenge kwaliteitsmaatstaven van het MFN, die onder andere voorzien in een permanente educatie, intervisie en toezicht. De MFN-mediator staat garant voor kwaliteit.
Daarnaast zijn MFN-mediators gebonden aan een bepaalde werkwijze, te vinden in het MFN Mediationreglement en de MFN Gedragsregels. De MFN-certificering voorziet bovendien in een deugdelijke klachtenregeling. Dat geeft u als cliënt extra duidelijkheid en zekerheid.

Extra informatie

MFN-documenten die gehanteerd worden door Panta Rhei Mediation kunt u downloaden door op de titel van het document te klikken:

Wat kost het?

1. Rechtsbijstandverzekering
Een aantal verzekeraars dekt mediation. Mogelijk kunt u (een deel van) de kosten verhalen op uw rechtsbijstandsverzekering.

2. Gesubsidieerde mediation
Elke Panta Rhei mediator staat ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand als mediator. Als uw inkomen en vermogen onder bepaalde grenzen blijft, is het mogelijk om aanspraak te maken op gesubsidieerde mediation. De mediator kan zo’n subsidie (toevoeging) aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. De Raad kent alleen subsidie toe via mediators die bij de Raad staan ingeschreven.

3. Wie komen in aanmerking?
Wanneer uw inkomen lager is dan 35.600 euro (voor gehuwden, samenwonenden en eenoudergezinnen) of 25.200 euro (voor alleenstaanden), komt u in aanmerking voor een toevoeging. Er wordt ook gekeken naar uw vermogen. Als u belasting betaalt in box 3, dan komt u niet voor subsidie in aanmerking. Het kan zijn dat de ene partij wel in aanmerking komt voor een toevoeging en de andere niet. Voor de mediation zelf heeft dat geen gevolgen. Kijk voor meer informatie op: www.rvr.org.