Arbeidsmediation, een specialisme

Onze mediators zijn vanuit hun juridische achtergrond in staat om een (arbeids)conflict daar waar nodig deskundig inhoudelijk te analyseren, te inventariseren en te begeleiden naar een oplossing. Panta Rhei Mediation heeft ruime ervaringsdeskundigheid bij conflictmanagement en conflictcoaching in bedrijven, maatschappelijke organisaties en bij overheden. Wij kunnen bijdragen aan een succesvolle borging van een systeem van conflictmanagement in uw organisatie of uw bedrijf. Dat biedt lange-termijn-garanties om te komen tot betere samenwerking, kwaliteitsverbetering van de arbeidsverhoudingen en een reductie van kosten.

Voordelen van ArbeidsmediationBericht in een fles

Arbeidsmediation kent voordelen boven andere vormen van geschiloplossing. De belangrijkste zijn:
snelheid (gemiddeld duurt een mediation 6 tot 10 uur in totaal);

  • beperking van de kosten;
  • toekomstgerichte benadering;
  • oplossing in eigen hand;
  • vertrouwelijkheid en beslotenheid;
  • duurzame maatwerkoplossing;
  • behoud van de relatie of zorgvuldige beëindiging van de relatie.

Wat kost het?

1. Heldere offerte
Voor de mediation binnen bedrijven, maatschappelijke instellingen en bij overheden maken wij vooraf een heldere offerte, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Ook hier geldt: ons eerste intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos.

2. Rechtsbijstandverzekering
Een aantal verzekeraars dekt mediation. Mogelijk kunt u (een deel van) de kosten verhalen op uw zakelijke rechtsbijstandsverzekering.

Extra informatie

MFN-documenten die gehanteerd worden door Panta Rhei Mediation kunt u downloaden door op de titel van het document te klikken: